« De zoekmotor die vraagt wat je wil weten! | Hoofdmenu | Scoor met Intellectual Capital Reporting »

Reacties

Jan Croymans

- Ik kan de fundamentele trends enkel maar onderschrijven:
bepalen welke de strategische competenties zijn (wat willen we),
inventaris van wat we hebben,
wat doen we eraan om de kennis te expliciteren, te verzamelen, beschikbaar te stellen, levend en bruikbaar te houden,
- ipv bedrijfsschool zie ik liever het bedrijf als "school", als leerpunt, als kennisverzameling mits gerichte en rendabele toepassing van al die kenniscreatie en -verzameling.
- nog heel veel werk aan de winkel

PS bij Belgacom heeft men een uitvloeiingsregeling en een zachte landing ingevoerd onder de naam "tutorship" waarbij medewerkers boven de 55 jaar geleidelijk afhaken en hun kennis overdragen naar jongeren.

De reacties op dit bericht zijn afgesloten.